Välkommen till K-märkt

Den byggnadsantikvariska verksamheten på företaget K-märkt har tagit paus tills vidare.   Letar du efter restaurang K-märkt i Stockholm så finns den här ->

-------------------------------------

På K-märkt har vi den antikvariska sakkunskap som krävs vid om- och tillbyggnad, renovering och underhåll av äldre byggnader och miljöer. Vi arbetar även med olika typer av utredningar inom kulturmiljösektorn. Vi har mångårig och bred erfarenhet av att göra byggnadshistoriska undersökningar, kulturhistoriska analyser och värdebeskrivningar. Oftast sker det i form av antikvariska förundersökningar, konsekvensanalyser och kontroller vid ändringar av byggnader som har ett kulturhistoriskt skydd med stöd av plan- och bygglagen, kulturminneslagen eller förordningen om statliga byggnadsminnen. Vi arbetar även med större utredningar som vårdprogram, kulturmiljöprogram, utredningar inför planarbeten och FoU-projekt. Företaget ägs och drivs av Byggnadsantikvarie Staffan Hansing. Staffan har examen från Bebyggelseantikvarisk linje vid Göteborgs universitet och har arbetat tjugo år som antikvarie på länsmuseum, Riksantikvarieämbetet och som privat konsult. Vi har också ett nära samarbete med Hidemark & Stintzing arkitekter som har stor erfarenhet av restaureringsuppdrag. Skriv eller ring om du har frågor eller funderingar: Staffan Hansing staffan@k-markt.se 0708-22 11 90